Kysely Suomen eurheilun tilasta sekä naisten ja sukupuolivähemmistöjen eurheilutoiminnasta ja sen kehittämisestä

Ystävällisesti pyydämme, että käytät hetken aikaasi tähän kyselyyn, jonka avulla selvitetään tarvetta naissukupuolisille ja sukupuolivähemmistöille suunnattuun eurheilutoimintaan Suomessa.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kyselyyn osallistujien ajatuksia Suomen eurheilun tilasta saavutettavuuden ja tasavertaisuuden näkökulmasta sekä pelaajien näkemyksiä yhdenvertaisen eurheilutoiminnan toteutuksesta. Tavoitteena on kartoittaa asenteita naisille ja sukupuolivähemmistöille suunnatusta eurheilutoiminnasta sekä selvittää Female Gaming Finlandin kohderyhmään kuuluvien toiveita kohderyhmälle suunnatun eurheilutoiminnan aloittamiseksi.

Kysely on avoinna 15.11.-19.12.2021 välillä. Kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja kyselyyn vastaajan tulee olla täysi-ikäinen (vähintään 18-vuotias).

Vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä vastaajia voida tunnistaa vastauksista.

Linkki kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScISXDc4zFX1Oh_tmL6ydxv2ADYvwY8URcBgaeF48qjMKgwIw/viewform