Hallituksen syyskokous 2021

Lauantaina 20.11.2021 pidimme Female Gaming Finland ry:n virallisen syyskokouksen. Syyskokouksessa kävimme läpi kulunutta hallitusvuotta ja suunnittelimme tulevaa toimintaamme. Kokouksessa valittiin hallitukseen myös uusi jäsen, Rosa Argillander.

Tulevana vuonna aiomme kasvattaa etenkin kohderyhmämme tietoisuutta yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Toivomme myös, että moni jäsen innostuisi enemmän osallistumaan toimintaamme.

Alla on luettavissa luettelo syyskokouksen päätöksistä:

  1. Kannustamme jäseniä osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin ja lisäämme kohderyhmämme tietoisuutta meistä yhdistyksenä. Haluamme infota enemmän itse yhdistyksestä ja hallituksen jäsenistä, jotta kohderyhmämme olisi helpompi löytää yhdistyksen jäsenten ja osallistujien luoma yhteisö. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevana hallituskautena yhdistys aikoo panostaa enemmän markkinointiin ja haluaa ottaa enemmän kontaktia jäseniinsä järjestämällä tapahtumia. 
  2. Jatkamme jalkautumista tulevana hallituskautena Suomen pelikulttuuriin edistämällä tietoisuutta pelikasvatuksesta, keskustelemalla vähemmistöille tarkoitetuista pelitapahtumista ja jatkamalla yhteistyötä eri koulutus- ja tutkimusprojekteissa. Yhdistys on kiinnostunut myös eurheilumahdollisuuksista yhdistyksen kohderyhmälle ja aikoo tutkia asiaa. 
  3. Jäsenmaksu pysyy samana (20 euroa vuodessa) varsinaisille jäsenille, nuorisojäsenille ja yksityisille kannatusjäsenille. Kannatusjäsen voi halutessaan tukea yhdistyksen toimintaa myös isommalla summalla, jolloin maksimisummaa ei ole. Kannatusjäsenenä voi olla myös yritys. Jos varsinaiseksi-, nuoriso-, tai yksityiseksi kannatusjäseneksi liittyy maksukauden puolessa välissä (laskut lähetetään maalis-huhtikuussa), saa kyseisen vuoden jäsenyyden puoleen hintaan (10 euroa).
  4. Hallituksen jäsenillä on tulevaisuudessa 120 euron tulokatto puheenvuorojen palkkiosummasta. Jos hallituksen jäsen edustaa yksityishenkilönä puheenvuoroissa tai projekteissa, saa hän pitää koko summan. Jos jäsen edustaa yhdistystä, palkkiossa otetaan huomioon tulokatto. Tämä tarkoittaa sitä, että jos puheenvuoron palkkio on yli 120 euroa, yhdistys saa loput kyseisestä palkkiosta. Projektikohtaiset palkkiot katsotaan ja määritellään erikseen.
  5. Aiomme kannustaa entistä enemmän jäseniä osallistumaan yhdistyksen toimintaan esimerkiksi suorittamalla työharjoittelua FGF:lle, mikä on auttanut yhdistystä paljon viime hallituskauden aikana. Kyseistä mahdollisuutta aiotaan mainostaa esimerkiksi LinkedInissä.